Instytut Kognitywistyki

Kognitywistyka to nowa nauka, która zajmuje się człowiekiem jako całością, jego motywacjami lecz również mechanizmami, które sprawiają, że podejmuje takie a nie inne decyzje.Gdy np. karmisz kota w tej czynności uczestniczy twoja osobowość lecz również Ty – pełniący rolę kociego opiekuna, a także członek rodziny, uczestnik kociego stada, a więc również czynnik kontaktu międzygatunkowego odgrywa tutaj rolę. Twoje przeszłe doświadczenia a także miejsca kota w kulturze, w naszym społeczeństwie, opowiadane o kotach historie i czytane bajki wpłynęły na tę, z pozoru prostą, czynność jaką jest karmienie kota. Karmę kupiłeś w sklepie, który dzięki mechanizmom rynkowym sprowadził ją z fabryki, która dzięki technologii a wcześniej nauce wyprodukowała pokarm i odpowiednio go zapakowała. W czynności karmienia kota odgrywa rolę zarówno biologia jak i filozofia, gdy zastanawiasz się jak ważny jest dla ciebie kot a dla niego dobra jakość karmy. W każdej z innych możliwych, życiowych sytuacji i podejmowanych ról – czy będzie to zabawa z dzieckiem, czy praca zarobkowa, gotowanie obiadu, czy tankowanie paliwa – człowiek działa w złożonym środowisku, kieruje się wieloma motywacjami i jest uwarunkowany rozlicznymi czynnikami. Kognitywistyka bada je wszystkie i każdy z osobna, uwzględnia również efekt synergii, czyli  złożone uwarunkowania ludzkich decyzji.

 

W ramach „Bennewicz Instytut Kognitywistyki” stawiamy sobie za cel zarówno:

  • tworzenie synergicznych modeli opartych na wiedzy z różnych dyscyplin (psychologia, socjologia, neurobiologia, antropologia, językoznawstwo, pedagogika, etnologia, kultura, filozofia i inne)
  • jak i narzędzi zmiany (coaching, mentoring, tutoring i inne) oraz
  • badań nad efektywnością zmiany zespołowej i osobistej,
  • a także edukacji w obszarach coachingu, mentoringu i psychologii transpersonalnej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i modeli edukacyjnych.

logo 1

 

Zapraszamy na stronę www.instytutbennewicz.pl