Motywacja bez tajemnic

Motywacja bez tajemnic

Maciej Bennewicz  Motywacja bez tajemnic  EFEKTYWNY ROZWÓJ

Najnowsze badania psychologiczne dowodzą niezbicie, że jedyną formą skutecznej, długotrwałej motywacji jest motywacja wewnętrzna oparta na osobistych zasobach. Cóż to takiego zasoby?

Bez tytułu

Najprościej rzecz ujmując – wszystko co możesz wykorzystać dla osiągnięcia sukcesu począwszy od środków materialnych, jak sprzęt i pieniądze, a skończywszy na własnych myślach i przekonaniach na dany temat.

Od dawna wiemy również, że od sposobu w jaki myślimy o danej sprawie zależy sukces lub jego brak. Pomyśl, dla ludzi starszych sprawne posługiwanie się Internetem, programami komputerowymi, portalami społecznościowymi nastręcza wiele trudności, niektórzy w ogóle unikają z nimi kontaktu. Nie dlatego, że wykracza to poza ich możliwości intelektualne lub techniczne, bo przyznasz, że poruszanie się w sieci nie jest zbyt trudne. Zdecydowały o tym ich przekonania. Możesz dać do ręki najnowszy tablet kilkuletniemu dziecku, które nie ma nawet części umiejętności i wiedzy osoby dorosłej, a bez problemu, w ciągu kilu minut, zacznie sprawnie się nim posługiwać.

Sukces zależy w pierwszej kolejności od twojej wiary w sukces. Drugim elementem jest oparcie swojej aktywności zawodowej o stan flow (przepływu). Zjawisko to przez kilkanaście lat swojej kariery badał Mihály Csíkszentmihályi, amerykański psycholog, który określił je jako stan wykraczający poza nudę, w którym zmierzamy do osiągania coraz lepszych rezultatów, wyposażeni w coraz większe umiejętności.

Dzięki satysfakcji polegającej na całkowitym oddaniu się jakiejś czynności pojawia się flow.

Towarzyszy mu odczuwanie przyjemność i szczególny rodzaj koncentracji i sprawności, dzięki któremu uzyskujemy wyjątkowy zapał do działania. Ten szczególny stan jest z ci z pewnością znany, pojawia się np. w czasie tańca, jazdy na rowerze, gdy grasz na komputerze lub gdy gotujesz ulubioną potrawę. Każda czynność może prowadzić do stanu flow. Wówczas nie potrzebujesz już dodatkowej motywacji. Są przecież aktywności, które choć dla innych są miłe a nawet stanowią flow, jak np. wyprowadzanie wzoru z wyższej matematyki, lub szlifowanie drewnianej łodzi, dla ciebie będą męczące. Wniosek z badań Csíkszentmihályi’ego okazał się mocny – wszystko co w życiu zawodowym robisz bez stanu flow okazuje się wcześniej czy później nudne i żmudne. Flow bowiem ma to do siebie, że jeśli jest utrwalone, często towarzyszy nam przez całe życie. Przykładem są sportowcy, którzy po zakończeniu kariery zawodniczej nadal aktywnie zajmują się swoją dyscypliną np. jako trenerzy.

Szukaj pracy, w której wykorzystasz swoje flow!

Aby motywacja była pełna potrzebujesz więc oprzeć swoją przyszłą pracę na wspierających przekonaniach, które sprawiają, że rzeczy stają się łatwe oraz na stanie flow. Warto także zadbać, zdaniem innego amerykańskiego profesora psychologii Tal Ben Shahara, o podjęcie działań zawodowych, które oprócz flowmają sens, czyli są dla ciebie wartościowe oraz takie, w których wykorzystujesz swójnaturalny talent. Niestety polska edukacja w minimalnym stopniu dba o rozwój indywidulanych talentów ucznia, zatem potrzebujesz samodzielnie postawić na własne predyspozycje i je rozwijać. Profesor Martin Seligmann jako piąty element, dzięki któremu uruchamia się wysoka motywacji i stan satysfakcji z wykonywanej pracy, który często trwa przez całe życie, dodaje potrzebę sukcesu. Po prostu musisz od czasu do czasu wygrywać!

Wszyscy wymienieni badacze zgodnym chórem podkreślają, że jeśli podejmujesz się zajęcia, któremu brakuje wskazanych elementów wówczas  motywacja będzie skupiać się głównie na przełamywaniu wewnętrznego oporu zamiast na kreowaniu satysfakcji z pracy i z życia. Często słuchamy porad innych ludzi, przyjaciół i rodziców, którzy podsuwają zdroworozsądkowe  sugestie. Tymczasem należy słuchać wewnętrznego wsparcia, flow, osobistego poczucia sensu i predyspozycji oraz sięgać po zwycięstwa. Również moje 25 letnie doświadczenie w pracy z ludźmi potwierdza cytowane przeze mnie badania.

Maciej Bennewicz

Literatura:

  1. Csíkszentmihályi M., Przepływ, Wrocław, 2005, Moderator
  2. Shahar Tal Ben,  W stronę szczęścia, 2009 Poznań, Dom wydawniczy Rebis
  3. Seligman M. E.P., Optymizmu można się nauczyć, 2010 Poznań Media rodzina
  4. tegoż, Prawdziwe szczęście, 2005 Poznań, Media Rodzina
  5. Bennewicz M., Bogactwo i szczęście. Odkryj potęgę woli, 2014 Warszawa, Grupa Wydawnicza Foksal
  6. tegoż, Coaching, zabawa, kreatywność. Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów, 2014 Gliwice, Wydawnictwo Helion